Number of the records: 1  

hodnota pridaná

 1. Subject h.hodnota pridaná
  Subject h.added value
  Eco-code330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 359  : Predstavuje rozdiel medzi tržbami podniku za jeho produkciu a nákupom materiálov a služieb od dodávateľov, ktoré spotreboval vo výrobe. Pri jej meraní sa musia odpočítať výdavky na medziprodukty kúpené od iných firiem; do pridanej hodnoty sa zahŕňajú náklady vo forme miezd, platov, úrokových platieb, ziskov a pod. Pridaná hodnota je teda prínos určitého subjektu na príslušnom stupni spracovania tovarov alebo poskytovaných služieb.
  Database250h - eco-index
  References (180) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (159) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (67) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1