Number of the records: 1  

hodnotenie pracovné

 1. Subject h.hodnotenie pracovné
  Subject h.work evaluation
  Eco-code331.103 - Organizácia práce
  331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Database250h - eco-index
  References (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (107) - ARTICLES
  (18) - BOOKS
  subject heading

  subject heading