Number of the records: 1  

hodnotenie pracovníkov

 1. Subject h.hodnotenie pracovníkov
  Subject h.workers evaluation
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Database250h - eco-index
  References (87) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (176) - ARTICLES
  (55) - BOOKS
  subject heading

  subject heading