Number of the records: 1  

hodnotenie práce

 1. Subject h.hodnotenie práce
  Subject h.job evaluation
  Eco-code65.015 - Pracovné štúdie a štúdie pracovných postupov. Rozbor práce
  Database250h - eco-index
  References (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (60) - ARTICLES
  (30) - BOOKS
  subject heading

  subject heading