Number of the records: 1  

imidž

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.09.2009
  Database250h - eco-index
  References (181) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (313) Catalogue documents - ARTICLES
  (128) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.imidž
  Subject h.image
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Look insteadimage
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 339  : Symbol, predstava určitého výrobku, firmy, dodávateľskej krajiny, ktorú odberatelia postupne vytvárajú na základe vlastných poznatkov, informácií a faktov vyplývajúcich z aktivity daného subjektu. Medzi faktory spolupôsobiace na utvárenie imidžu firmy patria najmä kvalita výrobkov, poskytovanie predpredajných, predajných a popredajných služieb, vystupovanie zástupcov daného subjektu, spôsob rokovania, propagácia, sídlo podniku a pod.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.