Number of the records: 1  

informatizácia

 1. Subject h.informatizácia
  Subject h.informatisation
  Eco-code007 - Kybernetika. Systémová veda
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 123  : Termín, ktorý charakterizuje našu súčasnosť, ktorá je poznamenaná rozvojom a rozšírením informačných a komunikačných technológií (IKT), je obdobím informačnej revolúcie. Informatizácia je proces zavádzania a využívania informačných technológií v jednotlivých oblastiach života spoločnosti s cieľom dosiahnuť jej efektívnejšie fungovanie. Informatizácia je zložitý proces uplatnenia a využívania informatiky v spoločenskej praxi, je novým obdobím ľudskej spoločnosti, kde prebieha transformácia industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú.
  Database250h - eco-index
  References (167) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (174) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (43) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1