Number of the records: 1  

inovácia výrobkov

 1. Subject h.inovácia výrobkov
  Subject h.product innovation
  Eco-code620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Database250h - eco-index
  References (110) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (29) - BOOKS
  subject heading

  subject heading