Number of the records: 1  

insolventnosť

 1. Subject h.insolventnosť
  Subject h.insolvency
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Look insteadneschopnosť platobná
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, SPRINTdva,2011  : stav, keď má dlžník viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok
  Database250h - eco-index
  References (90) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (242) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (26) - BOOKS
  subject heading

  subject heading