Number of the records: 1  

inštitúcia

 1. Subject h.inštitúcia
  Subject h.institution
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 129  : Z lat. instituere - zriaďovať, ustanoviť. Inštitúciou sa označuje zoskupenie prijatých a ustálených spôsobov zaisťovania žiaduceho spoločenského správania a spôsob uspokojovania potrieb. Inštitúcia riadi ľudské správanie tým, že vopred stanovuje vzorce, ktoré ľudskému konaniu predurčujú jeden smer zo všetkých teoreticky možných smerov. V bežnej reči sa pojem inštitúcia, na rozdiel od sociologického vnímania, používa skôr ako zastrešujúci názov pre formálne subjekty (napr. školy, nemocnice, úrady atď.).
  Database250h - eco-index
  References (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (204) - ARTICLES
  (235) - BOOKS
  subject heading

  subject heading