Number of the records: 1  

investície zo zahraničia

 1. Subject h.investície zo zahraničia
  Subject h.investments from abroad
  Eco-code339.72 - Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  Database250h - eco-index
  References (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (319) - ARTICLES
  (26) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1