Number of the records: 1  

investovanie kolektívne

 1. Subject h.investovanie kolektívne
  Subject h.collective investment
  Eco-code330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 145  : Je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do likvidných finančných aktív na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Ústrednou myšlienkou kolektívneho investovania je rozloženie, diverzifikácia rizika a jeho eliminácia na prijateľnú úroveň. Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov.
  Database250h - eco-index
  References (80) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (81) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (22) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading