Number of the records: 1  

kapitál

 1. Subject h.kapitál
  Subject h.capital
  Eco-code330.14 - Kapitál. Fondy materiálnej výroby
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 379  : Popri pôde a práci jeden zo vzácnych výrobných zdrojov. V tejto súvislosti sa zvyčajne kapitál stotožňuje s kapitálovými statkami, teda s "vecnými nositeľmi" kapitálu. Patrí k najzložitejším kategóriám a jej chakakteristika bude diferencovaná v závislosti od toho, z ktorého zorného uhla sa na ňu pozerá. 1/ Pod kapitálom možno rozumieť úspory, ktoré sa premieňajú na investície. 2/ Kapitál je osobitný tovar, ktorý sa predáva a kupuje na kapitálovom trhu. 3/ Charakteristika kapitálu ako hodnoty prinášajúcej nejaký výnos patrí k najzávažnejším charakteristikám. Vyjadruje totiž samotný zmysel kapitálového podnikania.
  Database250h - eco-index
  References (363) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (380) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (654) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1