Number of the records: 1  

kapitál ľudský

 1. Subject h.kapitál ľudský
  Subject h.human capital
  Eco-code331.1 - Teória a organizácia práce. Vzťahy medzi podnikom a zamestnancami
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 171  : Považuje sa za významný faktor ekonomického rastu. Pôvodný, užší prístup chápal ľudský kapitál ako súbor produktívnych schopností jednotlivca, získavaných akumuláciou všeobecných a špecifických vedomostí a skúseností. V súčasnosti sa za ľudský kapitál považujú znalosti, kvalifikácie a kompetencie, ktoré uľahčujú vytvorenie osobného, spoločenského a ekonomického blahobytu.
  Database250h - eco-index
  References (457) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (283) - ARTICLES
  (20) - ELECTRONIC RESOURCES
  (245) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1