Number of the records: 1  

know-how

 1. Subject h.know-how
  Subject h.know-how
  Eco-code347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 142  : Priemyselné a obchodné vedomosti a skúsenosti týkajúce sa uplatňovania novej techniky, technológie, nových metód a prístupov v jednotlivých sektoroch ekonomiky a podnikania. Je to technicko-ekonomický pojem, ktorý vyjadruje súbor nezverejnených poznatkov a praktických skúseností predovšetkým v oblasti organizácie a riadenia výroby. Osobitosť know-how je daná skutočnosťou, že tieto poznatky a skúsenosti nie sú všeobecne známe.
  Database250h - eco-index
  References (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (109) - ARTICLES
  (33) - BOOKS
  subject heading

  subject heading