Number of the records: 1  

kompetencie

 1. Subject h.kompetencie
  Subject h.competencies
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 146  : Schopnosť, predpoklady jednotlivca alebo skupiny, inštitúcie či organizácie zvládnuť určitú činnosť, situáciu, alebo posudzovať určité javy s vedomím širších súvislostí alebo z odborného hľadiska. Synonymom sú pojmy: spôsobilosť, požadovaná úroveň, kvalita a kvalifikácia na určitý výkon alebo činnosť.
  Database250h - eco-index
  References (329) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (393) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (51) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1