Number of the records: 1  

komunizmus

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.08.2018
  Database250h - eco-index
  References (22) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) Catalogue documents - ARTICLES
  (99) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.komunizmus
  Subject h.communism
  Eco-code330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 641  : 1. prvotná pospolná spoločnosť založená na rovnosti členov a na spoločnom majetku, 2. svetonázor, učenie založené na marxizme-leninizme, na dialektickom a historickom materializme, 3. štátne zriadenie sovietskeho centralistického, totalitárneho typu s vládnucou jedinou politickou (komunistickou) stranou.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.