Number of the records: 1  

konkurencieschopnosť

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date15.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (2) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (563) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.konkurencieschopnosť
  Subject h.competitiveness
  Eco-code339.137 - Konkurencia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 150  : Schopnosť predávať čo najviac za čo najvýhodnejších podmienok a prekonávať výsledky konkurenčných firiem pôsobiacich na trhu v snahe získať dominantné postavenie na trhu. Najvýraznejšie sa prejavuje pri previse ponuky nad dopytom. V prípade ekonomickej konkurencieschopnosti štátov ide o mieru, do akej môžu štáty v rámci slobodných a spravodlivých podmienok na trhu produkovať tovary a služby, ktoré obstoja v konkurencii na medzinárodných trhoch.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.