Number of the records: 1  

konkurzy

 1. Subject h.konkurzy
  Subject h.tenders - bankruptcy
  Eco-code331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  347.7 - Obchodné právo
  65.016 - Vývoj podniku v čase
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Catal.org.BA004 - Slovak Economic Library of the University of Economics in Bratislava
  Database250h - eco-index
  References (88) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (309) - ARTICLES
  (96) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

  To the basket