Number of the records: 1  

krajiny rozvojové

 1. Subject h.krajiny rozvojové
  Subject h.developing countries
  Eco-code338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 735  : Bývalé kolónie, polokolónie a závislé krajiny, ktoré sa najmä v povojnových desaťročiach politicky oslobodili a utvorili samostatné štátne útvary. Ide o veľmi diferencovaný komplex krajín. Existujú medzi nimi značné rozdiely v politických, hospodárskych, sociálnych a spoločenských štruktúrach, v podmienkach vývoja a smeroch orientácie, v úrovni rozvoja, v národných osobitostiach, kultúrnych tradíciách a pod.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (298) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (572) - ARTICLES
  (19) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading