Number of the records: 1  

kríza banková

 1. Subject h.kríza banková
  Subject h.bank crisis
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 27  : Prudké zhoršenie ekonomickej situácie jednej alebo viacerých bánk, zvyčajne vyvolané chybami v ich riadení. Banková kríza znamená skutočný alebo potenciálny útok (run) na banky, vyvolaný obavou z neschopnosti bánk splácať svoje záväzky. Jej prejavom je buď odlev depozít a následný odklad splácania záväzkov bánk, alebo k tomuto hrozivému odkladu nedôjde vďaka silnej pomoci vlády.
  Database250h - eco-index
  References (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ARTICLES
  (56) - BOOKS
  subject heading

  subject heading