Number of the records: 1  

kultúra podniková

 1. Subject h.kultúra podniková
  Subject h.corporate culture - company culture
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Look insteadkultúra organizačná
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 425  : Komplex názorov vrcholového manažmentu podniku, ktoré sa týkajú nielen samotného manažmentu, ale všetkých zamestnancov a usmerňovania ich činnosti v záujme dosiahnuť ciele organizácie. Podniková kultúra ako súbor názorov, postojov, noriem správania a spôsobov, akými sa uskutočňujú podnikateľské aktivity, je pre každú organizáciu jednoznačná, vlastná.
  Database250h - eco-index
  References (23) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (304) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (509) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (313) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading