Number of the records: 1  

kultúra podniková

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date26.04.2013
  Database250h - eco-index
  References (33) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (285) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (569) Catalogue documents - ARTICLES
  (364) Catalogue documents - BOOKS
  (4) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.kultúra podniková
  Subject h.corporate culture - company culture
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Look insteadkultúra organizačná
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 425  : Komplex názorov vrcholového manažmentu podniku, ktoré sa týkajú nielen samotného manažmentu, ale všetkých zamestnancov a usmerňovania ich činnosti v záujme dosiahnuť ciele organizácie. Podniková kultúra ako súbor názorov, postojov, noriem správania a spôsobov, akými sa uskutočňujú podnikateľské aktivity, je pre každú organizáciu jednoznačná, vlastná.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.