Number of the records: 1  

kvalifikácia

 1. Subject h.kvalifikácia
  Subject h.qualification
  Eco-code331.54 - Povolanie. Profesiografia
  349.2 - Pracovné právo
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 432  : V najširšom význame teoretické vedomosti (vzdelanie), praktické skúsenosti (prax) a ďalšie osobné predpoklady (špecifické podľa konkrétneho miesta). Konkrétna kvalifikácia sa dá vyjadriť iba vo vzťahu ku konkrétnemu pracovnému miestu, t. j. na každé pracovné miesto by sa mal pri jeho obsadzovaní vypracovať tzv. požiadavkový profil, ktorý je vlastne požiadavkou na konkrétnu kvalifikáciu.
  Database250h - eco-index
  References (206) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (414) - ARTICLES
  (141) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1