Number of the records: 1  

liberalizmus

 1. Subject h.liberalizmus
  Subject h.liberalism
  Eco-code330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  339.54 - Politika zahraničného obchodu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 442  : Súhrn takých myšlienkových názorov a hospodárskych opatrení, ktorý hlása, že všetky ekonomické javy a procesy vyplývajú z prirodzených vlastností človeka a vznikajú automaticky tak, že ľudia sledujú svoje osobné záujmy, čo je hybnou silou všetkého ekonomického myslenia.
  Database250h - eco-index
  References (54) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (99) - ARTICLES
  (124) - BOOKS
  subject heading

  subject heading