Number of the records: 1  

majetok

 1. Subject h.majetok
  Subject h.property - assets
  Eco-code657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 461  : Všetky aktíva, na ktoré má ekonomický subjekt vlastnícke právo alebo právo hospodárenia. V súvahe firmy sú to všetky položky nachádzajúce sa na strane aktív: kapitálové statky, iný hmotný majetok, obežné prostriedky (zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky), rozličné nehmotné aktíva.
  Database250h - eco-index
  References (389) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (314) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (160) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1