Number of the records: 1  

manažment

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.02.2012
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (106) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.manažment
  Subject h.management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Look insteadmanažérstvo
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 175  : Ucelený súbor činností, ktorými riadiaci subjekt (jednotlivec alebo kolektív) cieľavedome pôsobí na riadený objekt (jednotlivca alebo kolektív) s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu pre vlastníkov, zamestnancov a zákazníkov. Moderný manažment vymedzuje svoj cieľ ako vytváranie hodnoty pre zákazníka.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.