Number of the records: 1  

manažment

 1. Subject h.manažment
  Subject h.management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Look insteadmanažérstvo
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 175  : Ucelený súbor činností, ktorými riadiaci subjekt (jednotlivec alebo kolektív) cieľavedome pôsobí na riadený objekt (jednotlivca alebo kolektív) s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu pre vlastníkov, zamestnancov a zákazníkov. Moderný manažment vymedzuje svoj cieľ ako vytváranie hodnoty pre zákazníka.
  Database250h - eco-index
  References (909) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (152) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (106) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1