Number of the records: 1  

manažment strategický

 1. Subject h.manažment strategický
  Subject h.strategic management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  338.24 - Hospodárske riadenie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 326  : Jeho úlohou je pomôcť podnikom udržať si alebo získať strategickú konkurenčnú výhodu, stanoviť si a v určenom čase dosiahnuť reálne dlhodobé ciele podniku. Predstavuje aj plánovanie v dlhodobom časovom horizonte, pričom závisí od predpokladania vývoja výsledných javov, ich časového hľadiska a budúcich hodnôt. Za strategické riadenie zodpovedá predovšetkým vrcholový manažment podniku.
  Database250h - eco-index
  References (54) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (247) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (237) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (229) - BOOKS
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading