Number of the records: 1  

marketing mix

 1. Subject h.marketing mix
  Subject h.marketing mix
  Eco-code339.138 - Marketing
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 475  : Súhrn činiteľov, ktorými firma môže ovplyvniť dopyt po svojich výrobkoch. V literatúre sa najčastejšie označuje podľa anglického pomenovania týchto činiteľov pojmom "four P´s", t.j. "4 P", pretože ho tvoria štyri nástroje, ktoré majú vplyv na podnikovú stratégiu: product (výrobok), price (cena), place (miesto) a promotion (podpora).
  Database250h - eco-index
  References (319) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (218) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (189) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1