Number of the records: 1  

matematika poistná

 1. Subject h.matematika poistná
  Subject h.actuarial mathematics
  Eco-code311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Look insteadaktuárstvo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 337  : Samostatná súčasť finančnej matematiky, ktorej predmetom skúmania je kalkulácia poistného, výpočet technických rezerv, solventnosti poisťovne, zostavovanie úmrtnostných tabuliek a odhady trendov vývoja. Používa osobitné metódy matematickej štatistiky, počtu pravdepodobnosti, zákony aritmetických a geometrických postupností a iné.
  Database250h - eco-index
  References (256) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ARTICLES
  (27) - BOOKS
  subject heading

  subject heading