Number of the records: 1  

mechanizmus trhový

 1. Subject h.mechanizmus trhový
  Subject h.market mechanism
  Eco-code338.24 - Hospodárske riadenie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 854  : Forma organizácie, v rámci ktorej sa jednotliví výrobcovia dostávajú s jednotlivými spotrebiteľmi do vzájomných kontaktov, aby vyriešili tri základné otázky, pred ktorými stojí každá ekonomika (čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať). Trhový meczhanizmus je systémom viacerých prvkov, ktoré existujú na trhu, vzájomne sa ovplyvňujú a prispievajú k tomu, že výsledkom tejto interakcie je, že tu jestvuje určitý poriadok.
  Database250h - eco-index
  References (64) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (213) - ARTICLES
  (68) - BOOKS
  subject heading

  subject heading