Number of the records: 1  

médiá

 1. Subject h.médiá
  Subject h.media
  Eco-code621.39 - Oznamovacia elektrotechnika
  654 - Telekomunikácia. Oznamovanie. Technika diaľkového ovládania
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 195  : Nástroje používané na uchovávanie a poskytovanie informácií alebo dát. Môžu mať podobu DVD, knihy, časopisu, elektronickej pošty, letáku, videokazety, filmového diela, rozhlasu, televízie, gramofónovej platne a pod. Od 20. rokov min. st. sa začal používať pojem masové médiá (mass media) - hromadné oznamovacie prostriedky, v súvislosti s rozšírením rozhlasových a televíznych sietí, rozšírením periodicity novín a časopisov. Do popredia sa dostávajú internetové médiá (blogy, nástenky, podcasty, videá a pod.).
  Database250h - eco-index
  References (75) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (187) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (508) - ARTICLES
  (10) - ELECTRONIC RESOURCES
  (309) - BOOKS
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading