Number of the records: 1  

miera inflácie

 1. Subject h.miera inflácie
  Subject h.inflation rate
  Eco-code336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 774  : Miera inflácie je percentuálny ročný prírastok celkovej cenovej hladiny. Hyperinflácia je inflácia s mimoriadne vysokým prírastkom cenovej hladiny (povedzme o 1000, 1 mil. alebo dokonca o 1 mld. % ročne). Cválajúca inflácia je ročné tempo rastu cien o 50%, 100% alebo 200%. Pri miernej inflácii rast cenovej hladiny podstatne nedeformuje relatívne ceny ani relatívne dôchodky.
  Database250h - eco-index
  References (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (340) - ARTICLES
  (18) - BOOKS
  subject heading

  subject heading