Number of the records: 1  

migrácia

 1. Subject h.migrácia
  Subject h.migration
  Eco-code314 - Demografia
  325 - Migrácia. Kolonizácia
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, 2002, s. 521  : Premiestnenie osôb z východiskového miesta do miesta určenia. Je to forma priestorovej mobility medzi dvoma územnými jednotkami, ktorá znamená obvykle trvalú zmenu v pobyte, t. j. zmenu trvalého bydliska. Rozlišuje sa migrácia vonkajšia (cez hranice štátu - imigrácia, emigrácia) a vnútorná (napr. pohyb obyvateľstva z dediny do mesta).
  Database250h - eco-index
  References (600) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (466) - ARTICLES
  (16) - ELECTRONIC RESOURCES
  (534) - BOOKS
  subject heading

  subject heading