Number of the records: 1  

modelovanie

 1. Subject h.modelovanie
  Subject h.modelling
  Eco-code519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 114  : Tvorba modelov, úspešné uplatnenie modelového prístupu k riešeniu ekonomických problémov je podmienené splnením niekoľkých základných podmienok. Tie možno zoradiť do piatich na seba nadväzujúcich skupín: 1. poznanie metód a prostriedkov modernej ekonomickej analýzy, 2. možnosť modelového zobrazenia reálnych javov procesov prebiehajúcich v skúmanom objekte, 3. rešpektovanie zvláštnosti skúmaného objektu, 4. poznanie a využitie informácií, 5. realizácia modelu pomocou počítača v tých prípadoch, kedy je to účelné.
  Database250h - eco-index
  References (20) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (643) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (335) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (620) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.