Number of the records: 1  

modely

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date07.08.2019
  Database250h - eco-index
  References (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Authority database - eco-index
  (4) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.modely
  Subject h.models
  Eco-code519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 526  : Zjednodušené zobrazenia skutočností pomocou zvolených nástrojov a prostriedkov. Výrazové prostriedky na zobrazenie skutočnosti sa volia v závislosti od cieľov, ktoré sa modelmi sledujú. Pre ekonomiku sa modely vytvárajú zohľadnením príslušného ekonomického javu. Modelovanie ekonomických procesov vychádza zo všeobecných princípov kybernetiky, teórie riadenia, teórie systémov a teórie regulácie. Model vždy vyjadruje vzťahy prevažne kvantitatívne, ale rovnako tiež kvalitatívne.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.