Number of the records: 1  

náklady fixné

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date03.05.2010
  Database250h - eco-index
  References (41) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) Catalogue documents - ARTICLES
  (9) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.náklady fixné
  Subject h.fixed costs
  Eco-code657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 545  : Náklady, ktoré sa pri zmenách objemu produkcie v rámci jestvujúcej kapacity výroby (činnosti) podniku nemenia vôbec, alebo len nepatrne. Viažu sa k celkovému objemu výkonov, v prepočte na jednotku produkcie však charakter ich stálosti zaniká. Sú dôležitým neinvestičným zdrojom zvyšovania ekonomickej efektívnosti podniku.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.