Number of the records: 1  

nástroje finančné

 1. Subject h.nástroje finančné
  Subject h.financial instruments
  Eco-code336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 87  : Finančný nástroj predstavuje akúkoľvek zložku majetku alebo záväzku, ktorá prináša v súčasnosti, alebo sľubuje do budúcnosti konkrétny úžitok, resp. finančné plnenie.
  Database250h - eco-index
  References (271) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (221) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (193) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1