Number of the records: 1  

nástroje marketingové

 1. Subject h.nástroje marketingové
  Subject h.marketing instruments
  Eco-code339.138 - Marketing
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 475  : Prevádzkové parametre alebo súbor opatrení na realizáciu marketingových cieľov. Rozlišujú sa marketingové nástroje informačné a prevádzkové. Informačné marketingové nástroje sa vzťahujú na rôzne nástroje výskumu trhu. Prevádzkové marketingové nástroje zahŕňajú všetky prevádzkové faktory na ovplyvnenie trhových partnerov.
  Database250h - eco-index
  References (35) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (295) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (318) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (53) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1