Number of the records: 1  

neoliberalizmus

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date22.06.2012
  Database250h - eco-index
  References (29) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) Catalogue documents - ARTICLES
  (32) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.neoliberalizmus
  Subject h.neoliberalism
  Eco-code330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 561  : Významný smer ekonomickej vedy predstavujúci nemeckú podobu neoklasickej ekonómie. Neoliberalizmus preferuje voľnú konkurenciu a trhový mechanizmus, navrhuje nové formy štátnych zásahov do hospodárstva a zároveň vytvorenie čo najširšieho priestoru pre automatické samoregulujúce pôsobenie trhového mechanizmu.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.