Number of the records: 1  

nerovnováha hospodárska

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date27.06.2019
  Database250h - eco-index
  References (79) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (129) Catalogue documents - ARTICLES
  (66) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.nerovnováha hospodárska
  Subject h.economic disequilibrium
  Eco-code330.36 - Hospodárska rovnováha. Proporcionalita národného hospodárstva
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 781  : Stav, v ktorom ekonomika nie je v rovnováhe. Nerovnováha môže vzniknúť vtedy, keď šoky (dôchodkové alebo cenové) posunuli krivku ponuky, trhová cena (alebo množstvo) sa však tomuto posunu ešte úplne neprispôsobila. V makroekonómii sa nezamestnanosť často vysvetľuje rozličnými trhovými nerovnováhami.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.