Number of the records: 1  

nezamestnanosť

 1. Subject h.nezamestnanosť
  Subject h.unemployment
  Eco-code331.56 - Nezamestnanosť
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 210  : Sociálno-ekonomický jav spojený s existenciou trhu, konkrétne trhu práce. Predstavuje dôsledok a súčasne prejav nerovnováhy na trhu práce medzi ponukou práce a dopytom po práci. Vzniká v dôsledku celého súboru javov a procesov v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti. Ekonomickú podstatu trhu práce považujeme za určujúcu.
  Database250h - eco-index
  References (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (910) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (13) - ELECTRONIC RESOURCES
  (951) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading