Number of the records: 1  

nezamestnanosť

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date23.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (5) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (823) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (989) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Subject h.nezamestnanosť
  Subject h.unemployment
  Eco-code331.56 - Nezamestnanosť
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 210  : Sociálno-ekonomický jav spojený s existenciou trhu, konkrétne trhu práce. Predstavuje dôsledok a súčasne prejav nerovnováhy na trhu práce medzi ponukou práce a dopytom po práci. Vzniká v dôsledku celého súboru javov a procesov v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti. Ekonomickú podstatu trhu práce považujeme za určujúcu.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.