Number of the records: 1  

obchod elektronický

 1. Subject h.obchod elektronický
  Subject h.electronic commerce
  Eco-code339.18 - Obchodná technika
  681.3.004.14 - Využitie počítačov
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Look insteade-commerce
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 60  : Je kontinuálnou súčasťou, zložkou alebo podmnožinou e-biznisu. Používa sa na označenie akýchkoľvek obchodných procesov a transakcií uskutočňovaných buď úplne, alebo čiastočne prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, predovšetkým internetu.
  Database250h - eco-index
  References (355) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (485) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (176) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading