Number of the records: 1  

oceňovanie transferové

 1. Subject h.oceňovanie transferové
  Subject h.transfer appraisal
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  657.9 - Ocenenie. Odhady
  Database250h - eco-index
  References (106) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (100) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading