Number of the records: 1  

odmeňovanie

 1. Subject h.odmeňovanie
  Subject h.remuneration
  Eco-code331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  331.34 - Sociálna politika v podniku
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 592  : Proces určovania odmeny za prácu, v užšom význame mzdy. Problematika odmeňovania má makroekonomický a mikroekonomický rámec. V rámci makroekonomiky rieši problematiku odmeňovania mzdová politika štátu. Mzdová politika stanovuje základné pravidlá pre tvorbu mzdových prostriedkov a odmeňovanie na mikroúrovni. Odmeňovanie na mikroúrovni (v podnikoch) rieši problematiku určenia konkrétnej výšky mzdy každému jednotlivému pracovníkovi.
  Database250h - eco-index
  References (11) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (196) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (597) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (150) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1