Number of the records: 1  

organizácia podniku

 1. Subject h.organizácia podniku
  Subject h.enterprise organization
  Eco-code65 - Riadenie podniku a organizácia priemyslu, obchodu a dopravy
  Database250h - eco-index
  References (15) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (124) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (138) - BOOKS
  subject heading

  subject heading