Number of the records: 1  

organizácie príspevkové

 1. Subject h.organizácie príspevkové
  Subject h.subsidized organizations
  Eco-code334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 364  : Takýto typ organizácie vykonáva verejnoprospešnú alebo odbornú činnosť, na ktorú od zriaďovateľa môže dostávať príspevok. Zriaďovateľom môže byť štát (štátna príspevková organizácia) alebo obec (miestna príspevková organizácia). Príspevková organizácia musí mať aj vlastné príjmy (tržby) v určitej výške a môže dostať príspevok od zriaďovateľa po splnení určitých ukazovateľov.
  Database250h - eco-index
  References (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (102) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (180) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (57) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading