Number of the records: 1  

oslobodenie od daní

 1. Subject h.oslobodenie od daní
  Subject h.release from tax liability - tax exemption
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 149  : Oslobodenie od povinnosti platiť daň, ktoré sa môže týkať buď predmetu dane (vecné oslobodenie) alebo vymedzeného okruhu subjektov (platiteľov) dane (osobné oslobodenie). Podmienkou daňového oslobodenia býva zvyčajne splnenie určitých podmienok vzťahujúcich sa na predmet dane alebo subjekt dane.
  Database250h - eco-index
  References (65) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (199) - ARTICLES
  (14) - BOOKS
  subject heading

  subject heading