Number of the records: 1  

osoby právnické

 1. Subject h.osoby právnické
  Subject h.legal persons - legal entities
  Eco-code347 - Občianske právo
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 351  : Právnická osoba je osoba alebo organizácia, ktorá je oprávnená vo vlastnom mene vykonávať právne úkony a nesie právnu zodpovednosť za svoje konanie.
  Database250h - eco-index
  References (250) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (655) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (42) - BOOKS
  subject heading

  subject heading