Number of the records: 1  

podnik malý

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date24.02.2012
  Database250h - eco-index
  References (30) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (438) Catalogue documents - BOOKS
  (5) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.podnik malý
  Subject h.small business
  Eco-code65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Na Slovensku je malým podnikateľom fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území SR, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo v SR, ak zamestnáva maximálne 24 zamestnancov.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.