Number of the records: 1  

podnik stredný

 1. Subject h.podnik stredný
  Subject h.medium-size business
  Eco-code65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Stredným podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom, resp. sídlom na území SR, ktorá zamestnáva maximálne 500 zamestnancov.
  Database250h - eco-index
  References (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (880) - ARTICLES
  (14) - ELECTRONIC RESOURCES
  (301) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1